Inici » Casos d'exit » Nou model de supply shain management
 

Nou model de supply shain management

Share
Print Friendly

Divisió de sanitaris d’una corporació multinacional líder en el disseny, producció i comercialització de productes per a espais de bany redueix en més d’un 80% el temps d’aturada de producció adoptant un nou sistema de gestió de la cadena de subministrament.

Situació inicial i reptes del client

La unitat de negoci de sanitaris, amb una demanda creixent del seu catàleg de més de 40 models actius, patia l’impacte d’aturades freqüents a la producció derivades d’incidències al subministrament de complements (amb més de 300 referències) en forma de:

  • Pèrdua de vendes de producte, sense poder servir adequadament una demanda creixent.
  • Minvament de productivitat, malgrat la situació de saturació teòrica de la seva capacitat de producció.

L’existència d’una cultura de gestió ‘per urgències’, sense compliment d’objectius i amb baixa coordinació interdepartamental, suportada per un sistema de programació poc fiable que infrautilitzava les eines informàtiques de gestió, afavoria el desalineament entre la xarxa d’aprovisionament i les necessitats de components d’acord a la programació.

Aquesta circumstància va generar la necessitat de redefinir el sistema de gestió de la cadena de subministrament per tal d’adequar els nivells de servei d’aprovisionament a les necessitats de la producció i de minimitzar el temps d’aturada per manca de materials.

Enfocament de solució

Es va dur a terme el disseny i implantació d’un nou model de gestió de l’aprovisionament i de la cadena de subministrament adoptant un nou enfocament estratègic al model de subministrament segons el tipus de component i un canvi cultural, organitzatiu i de processos al sistema de gestió que permetessin conjuntament:

  • Focalitzar l’acció del departament d’aprovisionament vers objectius definits i de forma coordinada.
  • Palanquejar la capacitat de compra de la multinacional per tal d’aconseguir el nivell de rigor necessari al servei proporcionat pel parc de proveïdors.

El model de supply chain management articulava el nou enfocament estratègic sobre dos grans pilars:

  • Model de subministrament segons el tipus de component en funció de la seva criticitat i de la competència existent a l’oferta, des de l’establiment de partnerships amb proveïdors de components estratègics i un sol proveïdor homologat, fins a la revisió del contracte i la prospecció de proveïdors alternatius pels components de consum massiu.
  • Canvi cultural, organitzatiu i de processos, suportat per l’explotació eficaç de les eines informàtiques, i orientat a la millora de la coordinació entre proveïdors, programació de la producció i magatzem així com la monitorització de proveïdors, indicadors i processos clau.

Resultats

Amb el desplegament del nou model de supply chain, l’empresa va aconseguir la reducció d’un 82% del temps d’aturades de producció degudes a la manca de components al mateix temps que assolia millores addicionals derivades del mateix:

  • Increment de la fiabilitat de la programació de la producció i, per tant, del nivell de servei global.
  • Integració de la xarxa de proveïdors als processos productius de l’empresa assumint responsabilitat compartida.
  • Major capacitat d’anticipació de necessitats i incidències, i millores a la gestió amb la participació activa, coordinada i orientada a objectius dels responsables involucrats.