Inici » Què fem » Operations
 

Operations

Share
Print Friendly

Adoria Consulting és especialista en ajudar a les empreses a impulsar l'excel·lència operacional i la millora de la gestió del rendiment operatiu.

Ajudem a la millora de la competitivitat de l'empresa, tant en situacions de baix rendiment operacional on és crític concentrar recursos i esforç en la recuperació dels indicadors clau d'eficiència i productivitat, com en processos de major abast i complexitat als que acompanyem a l'empresa en el disseny i implementació de canvis transformacionals del seu model operatiu, afectant de manera simultània a múltiples processos de negoci i àmbits organitzatius.

Enfocament

Adoria Consulting aporta un enfocament orientat a millorar les ineficiències de l’organització i a resoldre els problemes que es manifesten típicament als àmbits operatius, organitzatius i de gestió.

El nostre expertise al disseny de solucions amb visió transversal i estratègica de les operacions, juntament amb l’acompanyament al dia a dia, garanteix la implementació efectiva i la gestió del canvi i focalitza de forma òptima els esforços vers uns objectius comuns i clarament determinants.

Acompanyem als nostres clients al camí de millora cap a l’excel·lència a les operacions amb el disseny i implantació de solucions de transformació estratègica i operativa de l’organització i alinieades amb els objectius de negoci.

 

Transformem el negoci des de l’organització i les operacions, prioritzant a la consecució i millora dels objectius de negoci:

 • Disseny i desplegament del model operatiu i de producció.
 • Elaboració de due dilligence organitzatives i operacionals suportades per benchmarks de pràctiques organitzatives i d’indicadors d’operacions i servei.
 • Transformació del back office i els sistemes de logística, compres o supply chain.
 • Integració transversal de processos i serveis i optimització de nivells de servei.

 

Millorem l’organització i les operacions: amb focus a la millora dels KPIs clau d’eficiència i productivitat operativa amb impacte directe sobre el cost i la rendibilitat del negocio:

 • Identificació i optimització d’ineficiències a l’organització i processos, i millora de la planificació de les operacions.
 • Adequació organitzativa, reorganització de l’estructura i funcions, i ajustament de plantilla i condicions a la demanda.
 • Adopció i implantació de best practices organitzatives, operacionals i de gestió per a la contenció de costos, l’increment de la productivitat i la millora del nivell de servei.
 • Optimització de la gestió de serveis externalitzats (objectius, indicadors i SLAs, reporting, etc.) y suport a la gestió de processos d’outsourcing: definició de servei/procés, disseny de requeriments, selecció de proveïdor i transició del servei.

 

Reforcem la gestió del rendiment: amb focus al desenvolupament de la qualitat i eficàcia del sistema de gestió i els mecanismes de recompensa i incentius:

 • Disseny i desplegament d’indicadors, mètriques de gestió per objectius i quadres de comandament de negoci per a la millora de la capacitació organitzativa i de gestió.
 • Definició de polítiques i processos de planificació i de control de gestió de les operacions.
 • Disseny i implantació del model de recompensa per objectius de rendiment (retribució i incentius).

Lideratge en la transformació de l'organització

El factor determinant en l’èxit als processos de canvi radica, freqüentment, no només a l’experiència en els processos de negoci de l’organització sinó també en la capacitat i disponibilitat de temps de les persones que han de dur-lo a terme, normalment directius i quadres mitjos de comandament amb múltiples responsabilitats a la gestió diària.

Els consultors i directors de projecte d’Adoria Consulting acrediten àmplia experiència en la gestió de projectes de transformació, on un dels factors clau és el lideratge al procés de canvi per a garantir l’eficàcia i agilitat en la seva adopció que, al mateix temps, permeti materialitzar els resultats de manera òptima.

Amb independència del sector, àrea de negoci o departament concret de l’organització, la integració d’Adoria Consulting durant el procés de canvi amb les persones i funcions involucrades ens permet liderar des de la proximitat, aportant total visibilitat dels avenços a la direcció de l’empresa.

D’aquesta manera refermem les millores organitzatives i de processos implementats, deixant les noves eines de gestió de l’operativa en mans de la pròpia organització per tal que sigui capaç de generar noves millores de forma recurrent.

Millora operacional i organitzativa

Planificació i dimensionament de recursos

A una situació de demanda molt canviant com la que afecta avui dia a la conjuntura econòmica, és freqüent l’existència de desajustos a la disposició de recursos humans i materials que sovint origina sobre costos per ociositat dels recursos o incompliment de terminis en moments de desbordament de la capacitat.

A partir de l’anàlisi i determinació dels patrons de comportament de la demanda de mercat, Adoria Consulting adequa el sistema de planificació i programació per tal de dedicar els recursos disponibles allà on són necessaris o aporten més valor i optimitza els processos de gestió amb l’objectiu de incrementar la flexibilitat i adaptació de l’activitat a la realitat canviant de manera ordenada i sistemàtica.

Els beneficis obtinguts amb el canvi de una posició fonamentalment reactiva de la organització a un altra manera de fer més planificada permet reduir els sobre costos operatius habituals deguts, entre altres, a la reoperació de tasques, les urgències logístiques o les puntes de la seqüenciació òptima de la producció que es tradueixen en l’increment de costos de personal o directament en la pèrdua de de vendes per terminis de lliurament no competitius.

 

Solucions Lean

En termes de competitivitat, l’ordre, estandardització i millora contínua de processos operatius, productius o de back office de suport a la producció o al negoci, doten a l’organització d’avantatges competitius, tant en forma de contenció de costos com per la minimització de temps de resposta i la utilització òptima de recursos a cada fase del projecte, permetent que el cost sigui proporcionat a l’aportació de valor.

Mitjançant l’aplicació de tècniques de Lean Manufacturing a tots els àmbits de l’organització, des de l’anàlisi crític dels processos operatius i les causes de malbaratament als fluxos de recursos i informació, identifiquem les disfuncions organitzatives i el potencial factible de millora de l’eficiència i la flexibilitat adaptats a cada cas per tal de materialitzar resultats tangibles i d’impacte a curt termini.