Inici » Què fem » Restructuring
 

Restructuring

Share
Print Friendly

Adoria aporta el suport expert necessari per dissenyar i implantar solucions eficaces per a la recuperació i sostenibilitat del negoci (plans de viabilitat), i la reestructuració organitzativa i operativa (organització del treball, aspectes funcionals), proporcionant cobertura i suport tècnic a l'assessor legal tant en processos laborals com d'actuació.

El nostre expertise en projectes de millora i transformació dels diferents àmbits de l'organització i amb una experiència de 20 anys en el suport a l'assessor laboral en processos de reestructuració, ens permet aportar solucions òptimes:

 • Alineades amb una estratègia de recuperació eficaç i pragmàtica.
 • Implementació de forma àgil i solvent.
 • Garantint una gestió adequada del procés i minimitzant els riscos associats.

Enfocament

La nostra experiència i comprensió del negoci, organització i operacions de l’empresa ens permet una major agilitat en l’anàlisi, diagnòstic i definició de plans d’acció necessaris que permetin articular la reestructuració necessària, així com una gestió adequada del canvi en tots aquells aspectes en què sigui necessari (reorganització, desinversions, reestructuració laboral, transformació operativa …).
D’altra banda, el nostre expertise en els diferents àmbits de l’organització s’erigeix ​​com a element clau de valor afegit per l’assessor legal, ja que ens permet:

 • Aportar solucions i suport tècnic a l’assessor legal per culminar amb èxit els processos de reestructuració i transformació empresarial amb l’impacte laboral plantejats pels seus clients.
 • Traslladar de forma ràpida i clara la realitat empresarial i detectar eficaçment i ràpidament aquells aspectes clau per al seu plantejament del procés.

Reestructuració del negoci i operativa

La necessitat de replantejar el model operatiu o de negoci, implica una exigència de coordinació de mesures multidisciplinàries que afecten diferents àmbits en un temps limitat, de manera adequada i, en la majoria dels casos, en paral·lel a la gestió diària:

 • Gestionem el canvi estratègic, operatiu o organitzatiu, i assegurem la implantació dels canvis que l’assegurin, minimitzant el risc i l’impacte negatiu dels mateixos.
 • Donem suport a la transformació del negoci i la seva adaptació a l’entorn, que li permeti aconseguir la viabilitat de manera sostenible en el temps.

Des de la nostra dilatada experiència aportem solucions, entre d’altres, mitjançant:

 • Disseny de plans de viabilitat i estabilització.
 • Accions de millora i transformació operativa, avaluació operativa i control de gestió.
 • Redefinició d’estructura organitzativa i plans de reassignació eficient de recursos i adequació de condicions laborals.
 • Deslocalització, outsourcing i cessament d’activitats no rendibles.
 • Avaluació de riscos i plans de contingència, disseny i gestió de la comunicació interna i externa.
 • Implementació del canvi, formació i assessorament en la transició.

Restructuració laboral i organizativa

Una experiència de 20 anys proporcionant cobertura i assistència tècnica a firmes de serveis legals, ens permet erigir-nos com a autèntics partners de projecte per l’assessor legal, assumint i comprenent la seva estratègia laboral, donant resposta a les necessitats derivades de la mateixa.

El nostre suport tècnic dóna cobertura, entre d’altres, a processos de:

 • Definició de recursos necessaris i els seus costos.
 • Flexibilitat.
 • Necessitats funcionals.
 • Mesures d’eficiència per a la millora de la productivitat.
 • Operacions corporatives (concursos, capital inversor, canvis organitzatius…).

Donem cobertura al cicle de vida complet de qualsevol procés de reestructuració o canvi organitzatiu:

 • Preparació conceptual de les mesures: anàlisi, identificació, disseny.
 • Elaboració de la informació tècnica preceptiva: informe de causes, plans de viabilitat.
 • Suport en les fases de negociació: assistència i defensa en negociacions, plans de contingència i comunicació, estudis addicionals de suport.

Amb la nostra participació, contribuïm a l’èxit del procés de reestructuració i a la viabilitat del projecte empresarial:

 • Vam aconseguir incrementar la credibilitat i la solvència en l’execució de les mesures laborals defensades per l’assessor legal, aportant arguments sòlids, recolzats documentalment i tècnicament.
 • Dotem les mesures de credibilitat, visió externa, rigor i objectivitat a la justificació de qualsevol mesura defensada per l’assessor legal, mitjançant un enfocament multidimensional.
 • Aportem agilitat, minimitzant la dedicació de l’equip intern del client, ajudant a mantenir tant la imatge corporativa com el clima laboral habitual.