Inici » Què fem » Transactions
 

Transactions

Share
Print Friendly

Adoria aporta suport especialitzat de negoci i operacions per a optimitzar la pressa de decisions en el marc de transaccions de M&A, vendes o escissions. Addicionalment, contribuïm a l’obtenció de resultats reals en la transició de l’organització al nou escenari.

La nostra experiència en operacions i gestió ens permet ajudar els nostres clients durant les diferents etapes de la transacció per a, a l’etapa pre-deal, aprofundir en l’anàlisi i comprensió del target, optimitzar la valoració i capturar sinèrgies, mentre a la fase post-deal gestionem els reptes organitzatius i operacionals posteriors a la transacció a la vegada que es minimitzen els riscos associats.

Pre-Deal: Suport en transacciones corporatives

Tant en processos d’adquisició com de venda o a operacions de segregació o fusió d’activitats, el principal objectiu és la maximització del valor a la vegada que es minimitzen els riscos.

Amb freqüència, la insuficient atenció a dimensions clau en el procés, com són els àmbits organitzatiu, operacional i comercial, pot provocar una decisió incorrecta d’adquisició o venda en la fase de pre deal.

Adoria proporciona el suport necessari durant tot el procés de compra o venda aportant solucions pragmàtiques i enfocades als desafiaments emergents a tota operació corporativa, generalment de naturalesa crítica i complexa. El nostre expertise es centra especialment a les activitats de:

  • Due Dilligence (Buy-SIde). Suport expert en l’anàlisi per a la pressa de decisions que permet garantir l’alineació del business case amb els objectius de l’operació, aprofundir en la comprensió de l’impacte econòmic, organitzatiu, operacions o comercial a la valoració, o identificar potencials riscos, sinèrgies i costos d’integració.
  • Due Dilligence (Sell-Side). Contribuint a la maximització del valor de la venda a través de l’optimització operativa i organitzativa prèvia a la venda, la presentació objectiva d’actius i operacions, o el suport al procés de venda i relació amb compradors.
  • Suport operatiu Pre-deal. Aportant expertise tècnic tant als àmbits de valoració de la transacció com a la gestió del procés, des de la valoració del negoci, actius i operacions, el business planning i operacional d’escenaris post-deal, o el reforçament operatiu a l’equip del client en el procés transaccional (documentació, data room, anàlisi d’ofertes/targets, suport en negociacions, etc.).

Post-Deal: Suport a la integración o segregación d'activitats

L’èxit de qualsevol operació corporativa culmina amb una òptima transició i estabilització del negoci que permeti maximitzar el valor agregat de les parts, conservant d’una banda el valor pre-deal, realitzant sinèrgies post-deal d’una altra i optimitzant els costos de transacció i integració/escissió.

La gestió inadequada de les activitats d’integració o estabilització post deal pot evitar o fins i tot destruir, la generació de valor a llarg termini fins en un 50% dels casos.

Per aquestes raons, Adoria aporta un enfocament orientat a la consecució de resultats aixió com a minimitzar la materialització de riscos i costos que amenacen a la conservació i creació de valor per a les parts.

  • Transició organitzativa Post-Deal. Acompanyament al procés d’integració o segregació del negoci, establint un marc comú d’enfocament i planificació orientat a resultats i objectius clau, impulsant la transformació organitzativa, operativa, comercial i de gestió, i recolzant amb importants funcions de suport i coordinació (Oficina de Projecte, comunicació, contingències, etc.)
  • Acceleració del rendiment i rendibilitat. Reforç operatiu que permeti la consolidació de sinèrgies d’integració i el desenvolupament de millores de rendiment, a través de programes d’optimització i millora organitzativa i operativa, reestructuració de funcions de suport, o bé amb una millor integració entre els sistemes de gestió i acompliment.